Όροι Χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο www.elenanikolopoulou.eu . Ο διαδικτυακός τόπος www.elenanikolopoulou.eu (από εδώ και στο εξής «ιστότοπος», «website» ή «site») ανήκει στην «Ελενα Νικολοπούλου» (από εδώ και στο εξής «η δικαιούχος», «το γραφείο μας», «εμείς», «μας»). Μπορείτε να πλοηγήστε στο site για να μαθαίνετε περισσότερες πληροφορίες για τα αντικείμενα εργασίας μας. 

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τους γενικούς Όρους  & Προϋποθέσεις που διέπουν τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών (από εδώ και στο εξής «ο επισκέπτης», «ο χρήστης», «εσείς», «σας») που περιηγούνται στο site και του γραφείου μας. Αυτή η σελίδα γράφεται για να σας πληροφορήσει για τους τρόπους που μπορείτε να αλληλεπιδράτε με το site.

Επισκεπτόμενοι το site και κάνοντας χρήση που περιεχομένου και των υπηρεσιών, συμφωνείτε στους  Όρους & Προϋποθέσεις που αναγράφονται εδώ. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πρακτικές που αναγράφονται στους Όρους, παρακαλούμε μην αλληλεπιδράτε με το site.  Οποιαδήποτε δράση οποιασδήποτε φύσης θα σημαίνει αποδοχή και θα θεσμοθετήσει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων.

Η Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα της αλλαγής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε τμήματος των Όρων, στη δική της διακριτική ευχέρεια. Αποτελεί δική σας ευθύνη να διαβάζετε κατά περιόδους τους Όρους & Προϋποθέσεις για τυχόν αλλαγές. Εφόσον συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση και να πλοηγήστε στο site, κατόπιν τυχόν μεταβολών και αλλαγών στους Όρους & Προϋποθέσεις, δέχεστε αυτές τις αλλαγές και επομένως αναγνωρίζετε πως καμία αποζημίωση δεν οφείλεται για τέτοιες αλλαγές και μεταβολές. Το site μπορεί επίσης να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και χαρακτηριστικά τα οποία θα υπόκεινται σε αυτούς τους  Όρους & Προϋποθέσεις.

Δικαιώματα Πνευματικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του site, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, φωτογραφιών, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993, όπως ισχύει και σχετικές διεθνείς και κοινοτικές οδηγίες), με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση «download», μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει ή εν περιλήψει, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Δικαιούχου. 

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αναδημοσίευση άρθρων του site μας με τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να επισημαίνεται σε ορατό σημείο η πηγή προέλευσης (το URL link του άρθρου) καθώς και τα πλήρη στοιχεία της Δικαιούχου με ενεργά links στο site μας. 

Για παράδειγμα : 

https://elenanikolopoulou.eu/i-istoria-me-to-portokali/

Συγγραφέας άρθρου: Ελενα Νικολοπούλου Διαμεσολαβήτρια-Δικηγόρος https://www.elenanikolopoulou.eu

  1. Ο ενεργός σύνδεσμος να είναι do follow .
  2. Να μην εμφανίζονται/προβάλλονται διαφημίσεις (π.χ. Google ads) οπουδήποτε κοντά, πέριξ ή ενδιάμεσα στο περιεχόμενο του άρθρου.
  3. Το κείμενο να είναι αυτούσιο, χωρίς αλλοίωση/τροποποίηση κατά οποιονδήποτε τρόπο ούτε αλλαγή τίτλου.

Διευκρινίζεται ότι η αναδημοσίευση άρθρων από τον Διαδικτυακό τόπο μας, υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, δε σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Επίσης, κατ’εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις σελίδες του site και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και δεν αφορά το website μας. 

Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να παρέχουμε πληροφορίες που έχουν διασταυρωθεί αρκετές φορές για  να διασφαλίσουμε ότι οι πηγές μας είναι νόμιμες, προκειμένου να αποφύγουμε την εσκεμμένη διάδοση παραπληροφόρησης όπως είναι τα fakenews. Παρόλα αυτά εξαιτίας τεχνικών και άλλων παρόμοιων αιτιών, μπορεί να παρατηρηθούν λάθη στη λειτουργία  και/ή το περιεχόμενο του site.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που παρέχει στο γραφείο μας μέσω του site. Η παροχή πληροφοριών που μας παρέχονται μέσω του site δεν αποτελεί και δε δημιουργεί μεταξύ μας πελατειακή σχέση. Θα πρέπει να αποφεύγετε να παρέχετε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσα από το site μας.  

Ο επισκέπτης / χρήστης του site οφείλει τόσο να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του site. Εσείς, ως Χρήστης του site οφείλετε να συμπεριφέρεστε κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και της χρήσης του site μας και δεν πρέπει να το χρησιμοποιείτε με τρόπο που μπορεί να βλάψει ή να προκαλέσει άλλη ζημιά στο γραφείο μας, στο site, σε άλλο χρήστη, σε κάποιον τρίτο ή υπονομεύσει την ασφάλεια της σύνδεσης στο ιντερνετ και/ή συνολική εμπειρία πλοήγησης των χρηστών.  

Οι χρήστες ρητά δηλώνουν και εγγυώνται ότι α) θα αποζημιώσουν τη Δικαιούχο ή όποιο άλλο πρόσωπο έχει νόμιμη απαίτηση από εκείνους, για οποιαδήποτε καταστροφή, απώλεια, έξοδα που μπορεί να προκύψουν από την παραβίαση εκ μέρους των χρηστών (ή τρίτα πρόσωπα εξουσιοδοτούμενα από αυτούς) των παρόντων όρων β) δεν θα αξιώσουν από τη Δικαιούχο οποιαδήποτε απαίτηση ή έξοδα (συμπεριλαμβανομένων νομικών εξόδων) που απορρέουν από τη χρήση αυτού του site.  

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου

Η Δικαιούχος, χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη της Δικαιούχου για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/χρήστη εξ αφορμής αυτής της χρήσης του ιστότοπού μας.  Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, τις οποίες όλες ρητά αρνείται η Δικαιούχος, ακόμη και εκείνες περί εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας. Η Δικαιούχος σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των υπηρεσιών και του περιεχομένου της, ούτε ακόμη την έλλειψη «ιών», είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων λαμβάνετε το περιεχόμενό της.

Αποκλεισμός συμβουλών

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

“Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε, ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

E-Mail Service

H υπηρεσία e-mail service από το site μας τόπο παρέχεται σε όσους χρήστες/επισκέπτες το επιθυμούν, αφού προηγουμένως συμπληρώσουν μια σχετική φόρμα με κάποια προσωπικά τους στοιχεία υποχρεωτικά και κάποια άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το θέλουν και μόνο τότε. Με αυτόν τον τρόπο εγγράφονται στους λήπτες παραληπτών στοιχείων από το e-mail service ( πχ. Newsletters, Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ.), χωρίς αυτό να σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία σε κάθε περίπτωση προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν κατ΄αποκλειστικότητα στη Δικαιούχο. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του Δικτυακού μας τόπου η εγγραφή ή όχι στη συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς και η ενδεχόμενη διαγραφή κάποιου ενδιαφερόμενου.

Συνομιλίες

Στον Δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών στο ευρύτερο Διαδίκτυο με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από τον Δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στον Δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη/επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται διά της παρούσης ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής δική σας παράβαση, αναλαμβάνετε την υποχρέωση αφενός να παρεμβείτε στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε τον Δικτυακό μας τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς τον νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Συμφωνείται πως κάθε τυχόν πρόβλημα θα καταβάλλεται προσπάθεια να λύνεται μέσα από διάλογο και μακριά από δικαστικούς αγώνες, ενώ, σε κάθε περίπτωση, ρητά συμφωνείται με το παρόν πως οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία μεταξύ των παρόντων συμβαλλομένων, η οποία διαφορά ή διαφωνία θα πηγάζει από την παρούσα συμφωνία ή με αφορμή αυτή, θα υπάγεται υποχρεωτικά, πριν την τυχόν υπαγωγή της στα αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας, στη διαδικασία της Διαμεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4640/2019, όπως ισχύει σήμερα.

Αποδεχόμενοι τους Όρους που αναγράφονται ανωτέρω, οι χρήστες ρητά και άνευ όρων δηλώνουν ότι έχουν την κατάλληλη νόμιμη ηλικία που τους επιτρέπει να δεσμεύονται νομικά από αυτούς τους Όρους & Προϋποθέσεις σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου του site και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(Visited 9 times, 1 visits today)