Γιατί να Επιλέξετε τη Διαδικασία της Οικογενειακής Διαμεσολάβησης

Οι ανθρώπινες σχέσεις μεταβάλλονται εφόσον οι άνθρωποι αλλάζουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι, ένας γάμος μπορεί να φτάσει στο τέλος του για πολλούς λόγους. 

 

Οι συνθήκες που δημιουργούνται δεν είναι πάντα εύκολες γιατί μπορεί να το επιθυμεί μόνο το ένα μέρος ή να υπάρχουν παιδιά, κατοικίδια ή περιουσία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου. 

 

Και πολλές φορές δημιουργούνται έντονες διαφωνίες και το χάσμα φαίνεται αγεφύρωτο. Εκεί έρχεται να βοηθήσει η Διαμεσολάβηση. 

 

Τι είναι η Διαμεσολάβηση

 

H Διαμεσολάβηση, το λεγόμενο mediation, είναι μία νόμιμη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στην οποία τα μέρη προσέρχονται επειδή το επιθυμούν και συμφωνούν να τα βοηθήσει ένας ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος (ο Διαμεσολαβητής) τον οποίο τα ίδια τα μέρη επιλέγουν.

 

Στη διαδικασία αυτή ο Διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη τα οποία αντιμετωπίζουν διαφορές και έρχονται σε σύγκρουση, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να εντοπίσουν τυχόν άλλα και με τη συμβολή του δικηγόρου τους – νομικού παραστάτη να διαμορφώσουν εναλλακτικές και να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη λύση.

 

Στο πλαίσιο οικογενειακών θεμάτων, η Διαμεσολάβηση μπορεί να αφορά τα οικονομικά, την επιμέλεια των παιδιών, τον διαμοιρασμό των ακινήτων και άλλα σημαντικά θέματα που προκύπτουν σε περιπτώσεις χωρισμού.

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να βρεθεί λύση για ένα σημαντικό θέμα μέσω της Διαμεσολάβησης, πχ η επιμέλεια των παιδιών και οι όροι επικοινωνίας, ενώ για άλλα ζητήματα όπως η διατροφή ή η διανομή της περιουσίας να αποφασιστεί από το δικαστήριο.

 

Είναι πολύ σημαντική η διάθεση και των δύο μερών στο να βρεθεί λύση.

 

Η Διαμεσολάβηση αναφέρεται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών όπου ένας αμερόληπτος τρίτος, ο Διαμεσολαβητής, βοηθά τα μέρη να βρουν κοινές λύσεις για τις διαφορές τους. 

 

Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι:

 

Η Διαμεσολάβηση ΔΕΝ είναι:

 • απόπειρα συμφιλίωσης 
 • συμβουλευτική ζεύγους 
 • οικογενειακή ψυχοθεραπεία

 

Είναι καθαρά μία διαδικασία για να βρεθούν βιώσιμες και αμοιβαία επωφελείς λύσεις σε θέματα της σχέσης.

 

Τα Στάδια της Διαμεσολάβησης

 

Εφόσον τα δύο μέρη συμφωνήσουν να προσέλθουν σε Διαμεσολάβηση, ακολουθούν τα παρακάτω στάδια:

 

 1. Αρχική επαφή και ορισμός Υποχρεωτικής Αρχικής Συνάντησης (ΥΑΣ)
 2. Υποχρεωτική Αρχική Συνάντηση (ΥΑΣ) με τα μέρη υπό την καθοδήγηση του Διαμεσολαβητή.
 3. Ανάλυση των αναγκών και επιδιώξεων κάθε μέρους.
 4. Στο τέλος της ΥΑΣ, συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό. 
 5. Στη συνέχεια τα δύο μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα επιλέξουν να λύσουν τις διαφορές τους με Διαμεσολάβηση ή αν θα επιλέξουν τη δικαστική οδό.
 6. Εάν προχωρήσουν, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση.
 7. Ο αριθμός των συναντήσεων εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των θεμάτων προς διαχείριση και την επικοινωνία των μερών. 

 

Τα Οφέλη της Διαμεσολάβησης

 

Η Διαμεσολάβηση προσφέρει πολλά οφέλη σε περιπτώσεις χωρισμού ζευγαριών, συμπεριλαμβανομένων:

 

 • Εξοικονόμηση Χρόνου και Κόστους: 

Η Διαμεσολάβηση μπορεί να ολοκληρωθεί ταχύτερα και με λιγότερο κόστος σε σύγκριση με μια δικαστική διαμάχη.

 

 • Διατήρηση Καλών Σχέσεων: 

Ο Διαμεσολαβητής βοηθάει στη μείωση της εχθρότητας και της έντασης μεταξύ των μερών, προωθώντας την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας.

 

 • Δημιουργία Προσαρμοσμένων Λύσεων: 

Ο Διαμεσολαβητής ενθαρρύνει τα μέρη να βρουν λύσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, καθιστώντας τη συμφωνία πιο βιώσιμη και ικανοποιητική.

 

Η Διαμεσολάβηση αποτελεί μια αποτελεσματική και αποδοτική διαδικασία για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, ειδικά σε περιπτώσεις χωρισμού ζευγαριών. Με τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου Διαμεσολαβητή, τα μέρη μπορούν να επιτύχουν συμφωνίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρήνης και της συμφιλίωσης.

 

Η εμπειρία μου με έχει διδάξει ότι το μεγαλύτερο μέρος των ζευγαριών που χωρίζουν μετανιώνουν για τον τρόπο που χειρίστηκαν τα πράγματα κατά τη διάρκεια του διαζυγίου και με τον καιρό γεφυρώνουν τις σχέσεις τους, ιδιαίτερα αν υπάρχουν παιδιά.

 

Αν, λοιπόν, εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε σκέφτεται να χωρίσει ή έχει ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου, σκεφτείτε τη Διαμεσολάβηση. Θα γλιτώσετε πολλή ψυχική ταλαιπωρία και θα προχωρήσετε γρηγορότερα στην επόμενη φάση της ζωής σας.

 

Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενημέρωση και οργάνωση συνάντησης.

 

(Visited 4 times, 1 visits today)