Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι λύση ειρήνης. Όσο πιο ειρηνικός είναι ο κόσμος τόσο πιο δίκαιος και όσο πιο δίκαιος τόσο πιο ειρηνικός.»
Λάμπρος Κοτσίρης, Καθηγητής και Ακαδημαϊκός
Στην Διαμεσολάβηση επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε ομαδικά
για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
Η Οικογενειακή Διαμεσολάβηση απευθύνεται σε ανθρώπους που επιθυμούν, με τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, να φθάσουν σε μια αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία, αρκεί να είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν, ακόμα και όταν υπάρχουν έντονες συγκρούσεις και δυνατά συναισθήματα.

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης μπορούν να ρυθμιστούν θέματα που αφορούν την οικονομική συνεισφορά στα έξοδα διαβίωσης των παιδιών, την ανατροφή και φροντίδα τους, την επικοινωνία με τους γονείς καθώς και να επιλυθούν διαφορές που εμποδίζουν την διαμόρφωση μιας λειτουργικής κατάστασης μεταξύ τους.
Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Η Διαμεσολάβηση είναι δομημένη διαδικασία και ταυτόχρονα παρέχει ευελιξία. Δεν λύνει τις διαφορές με κάποιο μαγικό και εύκολο τρόπο παρέχει όμως την ευκαιρία να βρεθούν ικανοποιητικές και βιώσιμες λύσεις. Για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, το ομαδικό και συνεργατικό πνεύμα της Διαμεσολάβησης είναι απαραίτητο. Και όλο αυτό ωθείται από την πεποίθηση ότι μια πιο ανθρώπινη, ολιστική και αποδοτική εναλλακτική είναι προτιμότερη από την παραδοσιακή στάση μάχης στα δικαστήρια.
Η Διαμεσολάβηση δεν είναι απόπειρα συμφιλίωσης, συμβουλευτική ζεύγους ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία.
(Visited 121 times, 1 visits today)
Call Now Button