Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση είναι λύση ειρήνης. Όσο πιο ειρηνικός είναι ο κόσμος τόσο πιο δίκαιος και όσο πιο δίκαιος τόσο πιο ειρηνικός.»
Λάμπρος Κοτσίρης, Καθηγητής και Ακαδημαϊκός
Στην Διαμεσολάβηση επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε ομαδικά
για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη
H διαμεσολάβηση, το λεγόμενο mediation, είναι μία νόμιμη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών στην οποία τα μέρη προσέρχονται επειδή το επιθυμούν και συμφωνούν να τα βοηθήσει ένας ουδέτερος και αμερόληπτος τρίτος (ο Διαμεσολαβητής) τον οποίο τα ίδια τα μέρη επιλέγουν.

Στη διαδικασία αυτή ο Διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέρη τα οποία αντιμετωπίζουν διαφορές και έρχονται σε σύγκρουση, να συζητήσουν τα θέματα που τους απασχολούν, να εντοπίσουν τυχόν άλλα και με τη συμβολή του δικηγόρου τους - νομικού παραστάτη να διαμορφώσουν εναλλακτικές και να καταλήξουν σε μία κοινά αποδεκτή και βιώσιμη λύση.

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να βρεθεί λύση για ένα σημαντικό θέμα μέσω της διαμεσολάβησης, πχ η επιμέλεια των παιδιών και οι όροι επικοινωνίας, ενώ για άλλα ζητήματα όπως η διατροφή ή η διανομή της περιουσίας να αποφασιστεί από το δικαστήριο.

Είναι πολύ σημαντική η διάθεση και των 2 μερών στο να βρεθεί λύση.

Επίσης, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή ότι:

Η Διαμεσολάβηση ΔΕΝ είναι:

• απόπειρα συμφιλίωσης
• συμβουλευτική ζεύγους
• οικογενειακή ψυχοθεραπεία

Είναι καθαρά μία διαδικασία για να βρεθούν βιώσιμες και αμοιβαία επωφελείς λύσεις σε θέματα της σχέσης.
Η Διαμεσολάβηση δεν είναι απόπειρα συμφιλίωσης, συμβουλευτική ζεύγους ή οικογενειακή ψυχοθεραπεία.
(Visited 208 times, 1 visits today)
Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο